Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

     
 

O BOBOVEJ DRÁHE

Bobová dráha je športovo-rekreačné zariadenie určené pre vás - deti aj dospelých.
V nerezovom žľabe sa z kopca spúšťate na vozíkoch, vybavených ručnou brzdou. Sú určené pre jazdu jednej, alebo dvoch osôb. Ručnou brzdou ovládate rýchlosť vozíka. Vďaka špičkovej zahraničnej technológii, overenej na stovkách inštalovaných zariadení
po celom svete, zažijú vrcholný zážitok vyznávači dynamickej športovej jazdy, starší návštevníci, ako aj deti. Návštevu bobovej dráhy môžete spojiť s prehliadkou najväčšej zoologickej záhrady na Slovensku, prechádzkou alebo túrou na chatu Hrešná a po horách Slovenského rudohoria, alebo rodinným piknikom vo vybudovaných prístreškoch s ohniskom.

Informácie o dráhe:

 • prvá letná bobová dráha v SR
 • dĺžka 800 m
 • 9 extrémnych zákrut
 • 3 terénne zlomy
 • 3 tunely
 • nadmorská výška vratnej stanice 498 m n. m.
 • priemerný sklon trate 28%

Jazdec

Jazdec 3

 

 

 

 

Pravidlá použitia bobovej dráhy

 • Všetci jazdci a spolujazdci používajú dráhu na svoje vlastné riziko
 • Používajte správne oblečenie. Je zakázané jazdiť pod vplyvom alkoholu alebo drog.
 • Dodržujte správnu rýchlosť kvôli vašej bezpečnosti. Udržiavajte minimálnu vzdialenosť 15 m od predchádzajúceho jazdca.
 • Jazdci vzadu sú zodpovední za škody a poranenia v prípade kolízie.
 • Deti mladšie ako 6 rokov môžu jazdiť len v sprievode dieťaťa staršieho ako 8 rokov, alebo dospelej osoby.
  Avšak iba v dvojsedadlových saniach. Dieťa musí sedieť vpredu.
 • Trať je uzavretá v prípade dažďa a poľadovice. Preruš jazdu ak začne pršať. UPOZORNENIE! Je možné jazdiť
  aj v daždi ak sú sane vybavené prídavnou brzdou, avšak je potrebné dodržiavať zvýšenú opatrnosť.
 • Zakúpením lístka potvrdzujete súhlas s uvedenými podmienkami.
 • Riaďte sa vždy týmito pravidlami

Pokyny pre užívateľov dráhy a podmienky užívania dráhy

 • Letná bobová dráha je športovým zariadením pre rekreačných športovcov. Užívateľ dráhy - zákazník po zaplatení predpísaného cestovného smie primeraným spôsobom používať toto športové zariadenie.
 • Zákazník nesmie byť pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok. Do vozíka nastupuje na predpísanom mieste,
  drží obidve ruky na brzdovej páke počas jazdy vlekom i na dráhe.
 • Nesmie ohroziť plynulosť prevádzky zbytočným zdržiavaním štartu, zbytočným brzdením alebo státím na dráhe. Nesmie ohroziť osoby idúce pred ním neprimeraným zrýchľovaním alebo neskorým brzdením. Na brzdovú dráhu na konci dráhy smie priviesť vozík - sane rýchlosťou, akou sa pohybujú pásy brzdovej dráhy s rešpektovaním značiek "KONIEC DRÁHY"
  a "STOP".
 • Zákazník nesmie počas jazdy na vleku a na dráhe na vozíku ležať, obracať sa , stáť, znečisťovať dráhu, odhadzovať odpadky, zastaviť na dráhe, opustiť vozík, fajčiť počas jazdy a v priestoroch celej dráhy.
 • Zákazník je povinný oznámiť obsluhe svoj úraz, či poškodenie svojej veci pri používaní dráhy, úraz inej osoby,
  poškodenie veci alebo vozíka.
 • Zákazník a návštevník dráhy nesmie vstupovať do dráhy ani zdržiavať sa v priestoroch dráhy ( min. 5m od okraja dráhy)
  z dôvodu bezpečnosti jazdcov, dráhy i vlastnej osoby.
 • Každý cestujúci musí mať platný cestovný lístok aj v tom prípade, že sa zúčastňuje jazdy ako spolujazdec s výnimkou
  detí do 6 rokov, ktoré cestujú, vezú sa zdarma.
 • Zákazník bude vylúčený z prepravy pri zistení že nezaplatil cestovné, alebo zaplatil iný druh cestovného na aký mal nárok (napr. dospelá osoba - detský lístok)
 • Po ukončení jazdy musí zákazník vystúpiť z vozíka vo vyznačenom priestore a v prípade viacnásobnej vstupenky - cestovného lístka na viac jázd musí znovu prejsť cez turniket a dať si odčítať z cestovného lístka ďalšiu jazdu.

V prípade nerešpektovania týchto pokynov a pokynov obsluhy bude zákazník vylúčený z ďalšej prepravy a používania dráhy bez nároku na vrátenie už zaplateného cestovného.
Veríme, že sa tak nebude musieť stať.
Všetkým užívateľom dráhy prajeme príjemné zážitky a bezpečnú jazdu, ohľaduplných
spolujazdcov a pekný deň.

.

Pravidlo 1Pravidlo 2Pravidlo 3Pravidlo 4Brzdi

 

Jazdci

 


Cenník

   
 
Prevádzková doba: denne od 9.00 do 19.00
Dospelí
Deti
1 jazda
3,0 €
1 jazda
1,50 €
6 jázd
15,0 €
6 jázd
7,0 €
Deti do 6 rokov v doprovode dospelej osoby zdarma
Prevádzkovateľ: VYTEZA s.r.o. Košice, tel:055 633 49 01

 

Pokladňa  


Video

   
 
 • VIDEO 1
 • VIDEO 2
 • VIDEO 3
 • VIDEO 4
 • FOTOGALÉRIA

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

Obsah této stránky vyžaduje novější verzi aplikace Adobe Flash Player.

Získat aplikaci Adobe Flash Player

 

 

 

 
     
 

Kontakt

Ako nás nájdete:
V Košiciach - smer Košice sever - sídlisko Podhradová, ďalej smer Kavečany a nakoniec cesta autobusom č. 29.
Od námestia osloboditeľov, cez sídlisko Mier na konečnú zastávku č. 29

         
  mapka   Bobová dráha zo satelitu  
         

Prevádzkovateľ: Vyteza s.r.o., Terchovská 7, 040 01 Košice , tel.: 055 633 49 01

 

   
O DRÁHE     PRAVIDLÁ   CENNÍK   VIDEO   KONTAKT   Návrat na úvod  
© 2011, SOLIDES Košice